A little story about me and promotions for Revival Conference

"Jeg, Herren sender dig til nationerne med budskab om Mig til Mit folk."

Overskriften er en profeti fra den 20.09.2016

Ta' til Pakistan!

English below

Guds første kald til mig uden for Danmarks grænse var til at besøge pastor Philips og ALL OF US MINISTRIES, Pakistan i Kasur Pakistan. Det blev en helt fantastisk tur, hvor jeg virkelig så Guds kraft i funktion. Philips havde arrangeret 5 aftenmøder med ialt 3000 mennesker, foruden de møder, hvor hans kirke samles i hans hjem. Det var 9 livsforvandlende dage i maj 2016!

Siden først tur har jeg været i Pakistan 2 gange. Gud har givet mig nogle profetiste budskaber til de kristne i Pakistan om vækkelse og ændring af deres land.

Det er ikke let, at være kristen i et land, hvor 95% af befolkningen er muslimer, det medfører selvmordsbomber og meget mere. Noget af det værste er børne arbejdet, som foregår uden for byerne på teglværkerne, hvor tusinder af børn laver mursten. På min facebook side kan du se fotos og film fra sådanne steder. Støt Pakistan Ministry, så vi kan fortælle om Jesus, og så vi kan købe nogle børn fri af slavearbejde.

Du kan se mere her/see more:

LOVE OF GOD MINISTRY: http://www.loveofgod.dk/

Pakistan Ministry: https://www.facebook.com/Pakistan-ministry-DK-1270332529645370/

Henrik Holm: https://www.facebook.com/henrik.holm.773

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCygqS1cVHEhH82NXmwzK9gA

"I, the Lord send you to the nations with a message about Me to My people."

The headline is a prophecy from 20.09.2016

Go to Pakistan!

God first calling to me outside Denmark was to visit Pastor Philips and ALL OF US MINISTRIES, Pakistan in Kasur Pakistan. It was an amazing trip, where I really saw the power of God in function. Philips had arranged 5 evening meetings with 3,000 people in addition to those meetings we every day had meetings in his home. There were 9 life-changing days in May 2016!

Since the first trip I have been to Pakistan 2 times. God has given me some prophetic messages to the Christians in Pakistan about the revival and change of their country.

It is not easy to be a Christian in a country where 95% of the population is Muslims, it causes suicide bomber and much more. Some of the worst is the children's work that takes place outside the towns of brickworks, where thousands of children make bricks. On my facebook page you can see photos and movies from such places. Support the Pakistan Ministry so that we can tell about Jesus and so we can buy some children free of slave labor.

Bøn for Pakistans fremtid - Børnene!